НАША КОМАНДА:

З 18 лютого 2021 року розпочав свою роботу Центр професійного розвитку педагогічних працівників Глухівської міської ради у складі 5 осіб:

ЦІНЬКО Світлана Василівна – директор ЦПР ПП 
КОНОПЛЯ Олена Сергіївна – психолог ЦПР ПП (координуватиме діяльність професійних спільнот працівників психологічної служби закладів освіти);

САМОЩЕНКО Віталія Олегівна – консультант ЦПР ПП (координуватиме діяльність професійних спільнот працівників педагогічних працівників закладів дошкільної освіти);
БАЗУРІНА Тетяна Анатоліївна – консультант ЦПР ПП (координуватиме діяльність професійних спільнот учителів початкових класів, здійснюватиме інформаційний  супровід вихователів груп продовженого дня);
РИЧКА Сніжана Павлівна – консультант ЦПР ПП (координуватиме діяльність професійних спільнот учителів-предметників середньої та старшої школи).

Основними завданнями Центру є сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.

Центр відповідно до покладених на нього завдань:

 • узагальнює та поширює інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників;
 • координує діяльність професійних спільнот педагогічних працівників;
 • формує та оприлюднює на власному веб-сайті бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників;
 • забезпечує надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;
 • організовує та проводить консультування педагогічних працівників, зокрема з питань:
 • планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;
 • проведення супервізії;
 • розроблення документів закладу освіти;
 • особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;
 • впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.
МІСІЯ ЦЕНТРУ:

Осередок творчості, мобільності та дієвої підтримки педагогічних працівників закладів освіти на території Глухівської міської ради. Ефективна платформа для професійного розвитку педагогів.

ВІЗІЯ ЦЕНТРУ:

Створити умови для розвитку творчої ініціативи та академічної свободи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг.

СТРАТЕГІЧНА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ:
 • підвищення якості та рівня доступності освітніх послуг;
 • реалізація нормативно-правових законів та актів у галузі дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти;
 • забезпечення академічної свободи педагогічних працівників у виборі напрямків власного педагогічного розвитку;
 • сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна  підтримка та консультування;
 • створення власного сегменту в інформаційному просторі освітньої галузі на території Глухівської міської ради.
СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ:

Надання консультативної підтримки педагогічним працівниками з питань:

 • планування та визначення траєкторії їхнього професійного розвитку;
 • проведення супервізії;
 • розроблення внутрішніх документів закладу освіти, освітніх програм, навчальних програм з навчальних предметів (інтегрованих курсів);
 • особливостей організації освітнього процесу у закладах освіти за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання.

Професійна підтримка педагогічних працівників з питань:

 • впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій;
 • створення системи роботи з обдарованими учнями (вихованцями, слухачами), підготовка їх до участі в олімпіадах, конкурсах;
 • формування управлінської компетентності керівників в умовах Нової української школи.

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, зокрема шляхом:

 • координації діяльності професійних спільнот педагогічних працівників (методичних об’єднань, творчих груп тощо);
 • узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників;
 • формування баз даних програм підвищення кваліфікації, інших джерел інформації (вебресурсів), необхідних для професійного розвитку педагогічних працівників, та їх оприлюднення на власному вебсайті.

Надання психологічної підтримки педагогічним працівникам.

Взаємодія та співпраця з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами та установами забезпечення якості освіти, закладами освіти, міжнародними та громадськими організаціями, засобами масової інформації з питань діяльності Центру.